Репозитарій НПУ  

   

Центр діаспори  

logo crd

   

АВ НПУ  

   

Наш логотип  

НПУ

Код:

<a href="http://www.npu.edu.ua" target="_blank"><img border="0" src="http://www.npu.edu.ua
/images/stories/logos/logo_npu.png" width="100"/></a>

   
× Дискусія організована у вигляді обговорень окремих доповідей, підготовлених українськими експертами. Кожна доповідь присвячена окремому аспекту демократичного розвитку держави і суспільства.
Будемо вдячні за Вашу активну участь у цій дискусії, коментарі та власні думки щодо запропонованого аналізу.
Коментарі, які стосуються кожної окремої доповіді, будуть узагальнені та опубліковані, відкриваючи більш широке публічне обговорення того, що необхідно зробити для сприяння демократичним реформам в Україні.
Щоб залишити свій коментар, Вам необхідно зареєструватись. Модератори форуму залишають за собою право вилучати повідомлення, що містять прямі чи непрямі образи інших користувачів ресурсу, в тому числі за етнічною, національною, расовою чи релігійною приналежністю, нецензурні висловлювання, висловлювання порнографічного чи сексуального характеру, висловлювання, що мають на меті провокування різкої реакції інших учасників форуму, що містять рекламу, комерційні повідомлення, а також ті, що не мають інформаційного навантаження та не стосуються тематики форуму.

Система освіти сприяє розвитку демократичної культури.

 • Любов Марголіна
 • Любов Марголіна аватар Автор теми
 • Відвідувач
 • Відвідувач
7 років 6 місяців тому #1229 від Любов Марголіна
1. Обов’язкова частина програми початкової та середньої школи включає спеціальні курси, що вчать учнів:
• сутності демократичних цінностей, інститутів та процесів;
• правам та обов’язкам громадян у демократичній державі;
• толерантності та повазі до всіх соціальних груп;
• як дискутувати та міркувати, об’єктивно та критично, про політичні та державні справи.
2. Для навчання у початковій та середній школі застосовуються методи, спрямовані на створення демократичної культури у класній кімнаті.
3. Програма вищої освіти включає принаймні один обов’язковий курс, що знайомить студентів із сутність демократії та їхніми обов’язками як громадян демократичної держави.
4. У програмі вищої освіти існує цілий спектр курсів, що дозволяють та заохочують студентів поглиблено вивчати демократію.
5. Післядипломна освіта заохочує аспірантів до поглибленого вивчення та досліджень про демократію.
6. В університетах існує активна група викладачів, які вивчають питання демократичного розвитку.
7. У закладах педагогічної освіти існують курси для підготовки вчителів до викладання громадянської освіти.
8. У закладах педагогічної освіти існують курси для підготовки вчителів з методів створення демократичної культури у класній кімнаті.


Чи сприяє система освіти України розвитку демократичної культури? (С. Клепко)

У доповіді зазначається, що відповідь на запитання «Чи сприяє система освіти України розвитку демократичної культури?» є неоднозначною, адже сьогодні складно ствердно відповісти на нього. Система української освіти й досі зберігає рудименти авторитарного педагогічного стилю, відсутні дієві правові інструменти захисту від свавілля освітянського керівництва, також не розвинені демократичні традиції та правові форми солідарності кваліфікованих учителів, батьків і учнів, зацікавлених у високоякісній освіті.
Разом з тим, освітні заклади та школа зокрема в українському (як і будь-якому) суспільстві вже є і можуть надалі нарощувати свої можливості як осередки освіти й культури в місцевій громаді, у районі, особливо в невеликих містечках і селищах, де часто немає й будинків культури. Перетворення школи на центр навчання, дослідження місцевих проблем (краєзнавства, історії, самоврядування, основ демократії) і тим самим формування демократичної культури молоді – це перспективний напрямок розвитку української освіти, який потребує осмислення та подальшого розвитку. Тим паче, що в країні вже існують і діють освітні мережі викладання та вивчення громадянської освіти й основ демократії, що були створені на основі плідної співпраці вітчизняних та іноземних фахівців і експертів, зокрема завдяки українсько-канадському проекту «Основи демократії».
Репрезентуються проблеми та перспективи розвитку громадянської освіти в Україні. Зокрема зазначається, що «провідною освітньою галуззю, у якій найповніше представлено зміст громадянської освіти, є «Суспільствознавство». З-поміж інших галузей дещо виокремлюються також «Мови й літератури», де громадянознавчий зміст репрезентовано більшою мірою. Всі інші галузі недостатньо інтегрують елементи змісту громадянської освіти. Водночас у системі громадянських знань, що відповідно до стандарту мають засвоїти учні в межах галузі «Суспільствознавство», переважають політологічні. Соціальних, економічних і правових знань в освітніх компонентах української школи бракує. Значна кількість умінь, потрібних компетентному громадянинові, залишається поза увагою (насамперед практичні уміння, пов’язані з досвідом громадянської дії та активною життєвою позицією учня в житті й навчанні).

Аналізуються структура, зміст і рівні української освітньої системи, до якої залучені елементи вивчення основ демократії та суспільствознавства. Зокрема зазначається, що на рівні вищої та післядипломної освіти «бракує системності в дослідженнях демократії, за наявності якої можна було б рухатися в напрямку поєднання теорії й практики, тобто домагатися того, щоб дослідження впливали та допомагали утвердженню демократії в суспільстві».
Зазначається, що питання демократизації української освіти та вивчення можливостей освіти у формуванні демократичної культури можуть включати також такі перспективні напрями досліджень, як:
• Вплив громадських платформ, НДО на формування освітньої політики.
• Рівень автономії ВНЗ і проблеми впровадження недекларативної університетської автономії.
• Рівень демократичності системи атестації науково-педагогічних кадрів.
• Впевненість учасників навчального процесу в існуванні діючих правозахисних механізмів.
До проблемних питань демократизації сучасної української освіти також відносяться гострі проблеми соціальної нерівності доступу до освіти, поглиблення процесу поляризації рівнів освіти, поступове сповільнення обмінної (циркулюючої) освітньої мобільності між вихідцями з різних соціальних прошарків суспільства.

З текстом доповіді можна ознайомитись у прикріпленому файлі (див. нижче)

Вкладений файл:

Назва файлу: 13.pdf
Розмір файлу:471 KB
Долучення:

Будь-ласка, Увійти , щоб приєднатись до розмови.

 • О.В.Тягло
 • О.В.Тягло аватар
 • Відвідувач
 • Відвідувач
7 років 6 місяців тому #1247 від О.В.Тягло
О.В.Тягло (Харків)

Хочу коротко торкнутися висвітлення проф. С.Ф.Клепком пунктів першого питання – чи включає обов’язкова частина програми початкової та середньої школи спеціальні курси, що вчать учнів:
• толерантності та повазі до всіх соціальних груп;
• як дискутувати та міркувати, об’єктивно та критично, про політичні та державні справи.
Явної відповіді на це питання шановний Сергій Федорович не дає, що, на мою думку, є не виявом неуважності, а певною «фігурою умовчання», котра засвідчує відсутність не тільки якихось відповідних «спеціальних курсів», а й тривалих систематичних зусиль загалом.
Важкість систематичного формування толерантності й культури міркувати критично полягає у тому, що тут потрібно не просто дати якісь знання, а й сформувати певні ставлення, активні позиції у стосунках з оточуючими, причому ці позиції далеко не завжди є комфортними чи навіть безпечними. Формувати толерантність і критичність у поставторитарному суспільстві, де нетерпимість і схильність до догматичності не просто зберігають свою силу, а інколи й навмисно культивуються впливовими силами, досить складно і важко… Хоча і уникати цього демократично налаштований освітянин не має права.

Належні позиції можна формувати явно або приховано – у дусі, наприклад, підходу до навчання критичному мисленню через інші дисципліни.
Обидва підходи вимагають попередньої підготовки педагогічних кадрів через, зокрема, уведення відповідних спецкурсів у плани підвищення кваліфікації, проведення науково-практичних семінарів тощо.

Попри досить суперечливий соціальний контекст, творчі педагоги чи колектив наразі здатні знаходити слушні нагоди навчання толерантності і критичності. Зараз хочу послатися на кілька джерел, в яких висвітлюється різноманітний досвід розв’язання цієї задачі (поняття критичності і толерантності є взаємопов’язаними протилежностями, тому їх формування – дійсно одна задача).

• Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П., Сущенко І.М. Критичне мислення: як цьому навчати. – Харків, 2007.
• Евдокимов В.И., Олейник Т.А., Горькова С.А., Микитюк М.В. Практикум по развитию критического мышления. – Харків, 2002.
• Ліпман М. Критичне мислення: чим воно може бути? // Постметодика,2005. – №2(60). – С.33-41.
• Марченко О.Г. Формування критичного мислення школярів. – Харків,2007.
• Терно С. Проблемні задачі з історії. Дидактичний посібник для учнів 10-11 класів. – Тернопіль, 2009.
• Терно С. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти. – Запоріжжя, 2009.
• Тягло О.В. Критичне мислення. – Харків. 2008.
• Тягло О.В. Значення і межі толерантності у стосунках з ВІЛ-інфікованими // Утвердження безпечної поведінки молоді освітніми засобами. – Харків, 2008. – С.35-41.
• Тягло О.В. Проблема урізноманітнення демократичної освіти // Постметодика, 2009. – №4(88). – С.10-12.

Будь-ласка, Увійти , щоб приєднатись до розмови.

 • simvole
 • simvole аватар
 • Відвідувач
 • Відвідувач
7 років 6 місяців тому #1251 від simvole
Справа в тому, що проблема дослідження демократичної культури є дійсно цікавою та має безліч протиріч та науково- практичних перспектив розвитку.
У странах СНГ та й в Україні з питань формування демократичної культури захищено вже декілька дисертацій з педагогіки та політології. Але відкритим досі є питання про дифференціацію понять "демократична культура суспільства" та "демократична культура особистості". Так у своєму дисертаційному дослідженні за темою "Формування демократичної культури особистості студента ВНЗ" ми на базі Луганського державного національного університету імені Тараса Шевченка досліджуємо саме процес формування демократичної культури особистості вже з 2008 року.А один з докторів нашого університету Євгенн Миколайович Хриков ще у 2004 році запропонував у своїй статті модель формування демократичної культури особистості.
Тож дослідження тривають і ми не погоджуємося с ствердженням про те що, в Україні вищі навчальні заклади зовсім не приділяють увагу формуванню демократичної культури особистості.
Тараріна Олена Володимирівна, аспірант кафедри державної служби та управління Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Будь-ласка, Увійти , щоб приєднатись до розмови.

Модератори: Любов Марголіна
Час відкриття сторінки: 0.513 секунд
Працює на Форум
   

Короткі новини

ТРИНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ

13 jur zast  Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної наукової конференції «ТРИНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.)», яка відбудеться 24 травня 2018 року з 10 години в центральному корпусі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9). Організатори: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Центр правової освіти і науки, громадська організація  “Феміда”.

Детальніше...

Вітаємо ректора Віктора Андрущенка з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року!

rector      Колектив Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова вітає ректора університету, академіка НАПН України, члена-кореспондента НАН України, доктора філософських наук, професора Віктора  Петровича Андрущенка з присудженням  Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року (Указ Президента України №138/2018) за роботу «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес» спільно з колективом науковців: академіка НАН України Мирослава Володимировича Поповича; доктора філософських наук, провідного наукового співробітника Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України Тетяни Василівни Гардашук; доктора філософських наук, провідного наукового співробітника Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України Сергія Вікторовича Пролеєва; академіка Національної академії наук України, ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леоніда Васильовича Губерського; доктора філософських наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Васильовича Ільїна; академіка НАН України, ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Віля Савбановича Бакірова; члена-кореспондента НАН України, директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України Олега Олексійовича Рафальського.

Детальніше...

Вітаємо з отриманням почесного звання Аллу Анатоліївну Зернецьку!

zern     Від щирого серця вітаємо декана факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктора філологічних наук, професора Аллу Анатоліївну Зернецьку з отриманням почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України», який було присвоєно указом Президента України № 135/2018 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки» за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

   Ваша відданість справі, працьовитість  та професіоналізм визнані державою й суспільством. Щиро бажаємо Вам добробуту, міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, наснаги для реалізації майбутніх задумів та ідей.

Детальніше...

Конкурс на навчання в Польщі 2018

konkurs    Міністерство освіти і науки України оголосило «Конкурс на навчання в Польщі 2018». Польська сторона готова прийняти громадян України на безкоштовне навчання (без виплати стипендій) до закладів вищої освіти Республіки Польща на 2018/2019 академічний рік, мова навчання - польська:

1) до 2 осіб на навчання на ступінь магістра (повний цикл навчання бакалавр + магістр – 5 років);

2) до 10 осіб на часткове/семестрове навчання (бакалаврські програми, другий семестр навчального року);

3) до 3 осіб на навчання (стажування) до аспірантури. Всі витрати пов’язані з перебуванням у Польщі, покриваються за рахунок учасника.

Відділ міжнародного співробітництва та євроінтеграції

Весняна Школа Академічного Розвитку стартувала

school acad rozv    15 травня розпочала роботу Весняна Школа Академічного Розвитку. Запрошуємо всіх бажаючих долучитись. Наступний модуль відбудеться 22 травня об 11 годині в ауд. 340 (ЦК).

    Тема модулю: «Академічний розвиток (Правила складання мотиваційних листів. Правила складання CV. Конкурс для молодих вчених МОН України: покрокова інструкція)».

 

Прес-служба університету

   

 НПУ імені М.П. Драгоманова у соціальних мережах

Facebook

   

Обери свою спеціальність  

123123112

   

Переведення та поновлення  

imgonline com ua GifAnimationTwoPic I0m3L8s6Qq2I

   

Піготовка до ЗНО  

Distant

   

Шукаю роботу  

шукаю роботу

   

Обери сам  

диципліна за вибором

   

Горизонт-2020  

   

Корпоративна пошта  

email

   

АРПУЄ  

book konst 

Педагогічна Конституція Європи: прийняття та реалізація

   

Рейтинги  

   

Хто на сайті?  

На сайті 304 гостей та користувачі відсутні

   

Канал новин  

   
   

Приймальна комісія

Адреса: 01601 м. Київ вул. Пирогова 9, кім 133.
Приймальна комісія працює:
Понеділок-п'ятниця
З 9:00 до 17:00, з 13:00 до 14:00 обідня перерва
Телефони для довідок: (044) 239-30-17, (044) 235-82-36
   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка ::
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

Вхід